myb. heeft in 2021 het gebouw aan de Australielaan 3-15 te Utrecht verworven. Het gebouw is verhuurd aan diverse gebruikers. Aan MEI architecten is gevraagd om een studie te doen of op termijn een herontwikkeling met een woonbestemming mogelijk is.