Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Betekenisvol voor de omgeving

 

Uiteindelijk is iedereen echt duurzaam bezig als we er met elkaar voor zorgen dat onze planeet op de lange termijn onze consumptie kan dragen.

Met onze projecten proberen wij zoveel mogelijk bij te dragen om een viertal bedreigingen voor onze aarde tegen te gaan:

  • klimaatverandering als gevolg van uitstoot van broeikassen;
  • verspilling van grondstoffen en zoet water;
  • het voorkomen dat afval en schadelijke stoffen in het milieu belanden;
  • verdroging en verzuring van de bodem.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.. (Robert Swan)”