Project Lulofs-Lobattostraat s’-Gravenhage

Het project Lulofs-Lobattostraat ‘s-Gravenhage in Laakhaven Centraal begint vorm te krijgen. Samen met Vakwerk Architecten en ZUS wordt gewerkt aan een nieuw integraal plan voor het gebied. Menselijke maat, Groen, Hoog-Stedelijk milieu zijn kenwoorden die de plannen domineren.
De basis van het plan is gelegen in de Structuurvisie CID Gebied Den Haag die is aangenomen door de gemeente raad op 1 juli 2021.