Project Verheeskade ’s-Gravenhage

myb. heeft samen met Bond Development van Strabag B.V. (Züblin A.G.) het “Laakcenter” aan de Verheeskade te ‘s-Gravenhage gekocht. myb. is daartoe een strategische samenwerking aangegaan met Ten Brinke Bouw uit Varsseveld.

Samen met de adviseurs Vakwerk Architecten en Broersma Constructeurs en Bouwadvies wordt onderzocht om het bestaande “Laakcenter” te ontwikkelen tot een moderne woonlocatie. In mei 2018 is reeds met de gemeente Den Haag een Project Uitwerking Kader (PUK) overeengekomen die het realiseren van een tweetal woontorens van ca. 100 meter hoog mogelijk moet maken. Gezamenlijk beogen partijen om tot een ontwikkeling in 2019 over te gaan van ca 600 woningen en een commerciële stedelijke plint.

Laakhavens is van oorsprong een industrieel geënt bedrijventerrein met grootschalige vestigingen. De geïsoleerde ligging van Laakhavens tussen het spoor en het water (twee grote barrières in de structuur van de stad) zorgde ervoor dat het bedrijventerrein midden in de stad lang gehandhaafd is.

De woningen die in dit plangebied gerealiseerd worden, zijn bestemd voor mensen met een stedelijke leefstijl. Het gaat hier om één en tweepersoonshuishoudens, jongeren en andere starters op de woningmarkt. Er wordt ingezet op modern en vernieuwend bouwen; differentiatie in architectuur en woningtypologie.